none

רולס רויס ​​תסגור לצמיתות את מפעל החלל בבריטניה בשל שפל ביקוש 'היסטורי'

החברה מסרה כי היא רוצה לסגור את פעילותה של אננסלי עד סוף 2022 ולהעביר רבים מ -120 הצוותים המושפעים לאתר החלל האזרחי הראשי בדרבי.