none

נשלח לי קנס חניה פרטי - האם עלי לשלם? עורך דין מסביר את זכויותיך

כאשר אתה חונה על כביש ציבורי או בחניון ציבורי, הרשות המקומית מפרסמת כרטיסי חניה, המכונים הודעות על תשלום חניה - אך הכללים שונים אם מדובר בחברה פרטית.

נהגים ספוגים קנסות חניה בסך 100 ליש'ט על כך שהמתינו זמן רב מדי בחצר המגרש

נהגים שמטעינים רכבים חשמליים במוסכים, מתמלאים או משתמשים בשירותי שטיפת מכוניות, עלולים להיפגע מדרישות של 100 ליש'ט מחברות חניה פרטיות לשהייה של יותר מ -20 דקות.