none

אלפי עובדי משתלה פורשים מהמגזר בגלל עליית יעדים ושכר נמוך

שילוב של מימון לקוי, שכר נמוך וחוסר תמיכה בחניכים הותירו הרבה מתרגלים להרגיש נדחקים מהמגזר