none

האם אתה אמור לקבל פיצוי מנורת 'רוק?

עשרות אלפי בריטים אמורים לקבל פיצויים של אלפי לירות מצפון רוק - כך תוכל לברר אם אתה חייב במזומן וכיצד לתבוע זאת