none

שיעור הארכת משיכה כללית ארצית עד 800,000 לקוחות ברחבי הארץ

כ -800,000 חברים ברחבי הארץ משתמשים באופן קבוע בחוב האוברדרפט שלהם - אך החוקים עומדים להשתנות