none

רשימה מלאה של 22 המסעדות האיטלקיות של ג'יימי, ברבואה וחמש עשרה המסעדות

קבוצת המסעדות של ג'יימי אוליבר נכנסה לממשל - וראתה שלטים 'סגורים' עולים ברחבי הארץ. להלן הרשימה המלאה של המסעדות שנסגרות - ושלושן שעדיין פתוחות

רשת המסעדות של ג'יימי אוליבר קורסת ומסכנת 1,300 משרות בסיכון

רשת המסעדות של ג'יימי אוליבר קרסה לממשל והותירה את שף הטלוויזיה 'עצוב מאוד' וכ -1,300 איש ללא עבודה.הנושים לאיטלקי ג'יימי יפסידו 80 מיליון ליש'ט לאחר קריסת הרשת

השף המפורסם נאלץ לסגור 22 ממסעדותיו במאי בשנה שעברה, בהפסד של יותר מ -1,000 משרות. עם זאת, מנהלי המערכת הזהירו כעת כי רבים נוספים עלולים להפסיד בגלל מות החברה