none

את מי הרג פט פלאן ברחוב ההכתרה? נבל הסבון של הגופות הותיר אחריו בהשתוללות הרצח שלו

האם פלאן יתפס אי פעם? האם יכול להיות שאשתו איילין היא זו שתגרום לנפילתו? נראה שאולי סוף סוף נקבל את התשובה שלנו, אבל הוא כבר השאיר אחריו שובל של גופות