none

בית לבד לבד נראה עכשיו שונה לגמרי 30 שנה מאוחר יותר

אחוזת משפחת מק'ליסטר עברה מהפך רציני בשנים שחלפו מאז הסרט יצא לאקרנים ב -1990

היכן מלהקים הבית לבד כבר עכשיו? מקולאי קולקין ושאר הכוכבים

ממאקולי קולקין ועד ג'ון הרד, בואו נצא לטיול במורד נתיב הזיכרון ונראה מה השחקנים של הבית לבד עושים עכשיוחידון סרטי חג המולד: עד כמה אתה מכיר סרטים חגיגיים? תן להם שם באמצעות תמונה אחת

אתה יכול לתת את שם הסרט מתוך מסגרת אחת? העמידו את הידע שלכם במבחן בחידון סרטי חג המולד הפגוש שלנו